Samenwerkende Kerken Hillegom

Parochie Heilige Willibrordus

De zeven sacramenten vormen de kern van het Rooms-Katholieke geloof. Ze omlijsten de kernmomenten in het menselijk leven waarop Christus ons nabij wil zijn en God zijn aanwezigheid laat ervaren in kracht van de Heilige Geest. Met name de viering van de Eucharistie die bron en hoogtepunt is van heel het christelijk leven heeft een centrale plaats in de parochie. Vanuit die kracht die we hieruit ontvangen willen we handen en voeten geven aan Gods liefde door daden van naastenliefde.

ogo-parochie_h_willibrordus

We ontmoeten elkaar na iedere H. Eucharistie tijdens het koffiedrinken op de zondag en door-de-weeks in de ochtend. Het omzien naar anderen krijgt ook een gezicht in de diaconie. Deze vertaalt zich in inzameling van spullen, kleding en voedsel voor mensen die daar behoefte aan hebben, bezoeken van ouderen en zieken, een attentie voor mensen die dat kunnen gebruiken en concrete financiële hulp via onder andere de Parochiële Caritas Instellingen.

Om ons geloof door te kunnen geven zijn er vele catechesegroepen waarin het geloof wordt doorgegeven, uitgelegd en met elkaar wordt gesproken over geloof en de vragen van het leven.

Naast de zondagse Eucharistievieringen die van zaterdagavond 19:00 uur zijn er ook vieringen op woensdag en vrijdagmorgen om 9:00 uur (in de sacristie, aan de zijkant achter in de kerk)

Er zijn veel activiteiten waarbij iedereen welkom is: Twitter met God, Kom, volg mij, Alphacursus en natuurlijk is er de voorbereiding van kinderen en volwassenen op de sacramenten van Doop, Vormsel en Communie.

Alle informatie staat op onze website. Wil je ons volgen, dan zijn we ook te vinden op Facebook en Instagram (parochieheiligewillibrordus).