Samenwerkende Kerken Hillegom

Week van gebed

Dagelijks gezamenlijk gebed en bezinning in de Hillegomse kerken

In de week van 21 t/m 28 januari zijn er dagelijks gezamenlijke avondbijeenkomsten voor gebed en bezinning georganiseerd door de vier kerken van Hillegom. Het thema is ‘Heb God lief, en je naaste als jezelf’.

In de bijeenkomsten bidden en zingen we met elkaar en staan we stil bij de betekenis van het thema voor ons leven. Op zondag 21 januari vanaf 19.30 uur is de startbijeenkomst in de Open Hof. Daarna zijn er dagelijks bijeenkomsten in achtereenvolgens de Protestantse Gemeente (gebouw ‘De Vonk’, achter de Maartenskerk), in de Sint Jozef- en Sint Martinuskerk en bij de evangeliegemeente aan de Prinses Irenelaan 16. Bij de evangeliegemeente is uiteindelijk ook de slotviering, op zondag 28 januari om 16 uur.

De gezamenlijke bijeenkomsten vinden plaats in het kader van de de ‘week van het gebed voor de eenheid van christenen’. Hoe verschillend de geloofsbeleving en ideeën ook mogen zijn van de vier kerken, ze vinden het van belang om juist ook de aandacht te vestigen op datgene wat hen verbindt: de boodschap van Christus voor heel Hillegom. Iedereen is welkom.

Wil je thuis meebidden? Dat kan ook, zie onderstaande gebedspunten:

Zondag 21 januari: Bid om verootmoediging en vergeving.
Waar ben je dankbaar voor?
Lees: Psalm 130 Psalmen 130 (NBV) – EO.nl/Bijbel
luister: Psalm 130 – Uit de diepten (youtube.com)

Maandag 22 januari: Bid voor een ontmoeting met Jezus, om Zijn stem te verstaanWaar ben je dankbaar voor?
Lees: Mattheus 11:28-30 Matteüs 11 (NBV) – EO.nl/Bijbel
Luister: Reyer – Heilige Geest (Live) (youtube.com)

Dinsdag 23 januari: Bid voor de opbouw van gelovigen/de kerk
Waar ben je dankbaar voor?
Lees: Efeze 5 Efeziërs 5 (NBV) – EO.nl/Bijbel
Luister: Opwekking 815 – Vul dit huis met uw glorie – CD42 (live video) (youtube.com)

Woensdag 24 januari: Bid dat de Heilige Geest je ogen opent voor je omgeving
Waar ben je dankbaar voor?
Lees: Efeze 1:15-23 Efeziërs 1 (NBV) – EO.nl/Bijbel
Luister: Open mijn ogen (600) (youtube.com)

Donderdag 25 januari: Bid voor je buren
Waar ben je dankbaar voor?
Lees: Mattheus 5:13-16 Matteüs 5 (NBV) – EO.nl/Bijbel
Luister: Bruce Springsteen with the Sessions Band – This Little Light of Mine (Live In Dublin) – YouTube

Vrijdag 26 januari: Bid voor vrijmoedigheid om te delen van je eigen geloof. Voor alpha, evangelisatie.
Waar ben je dankbaar voor?
Lees: Mattheus 28:19 Matteüs 28 (NBV) – EO.nl/Bijbel
Luister: Trinity – Wij delen (youtube.com)

Zaterdag 27 januari: Bid en luister naar de Heilige Geest voor een doelgroep die je op je hart krijgt
Waar ben je dankbaar voor?
Lees: Lukas 10: 25-37 Lucas 10 (NBV) – EO.nl/Bijbel
Luister: Opwekking 834 – Door gebed – CD44 (lyric video) (youtube.com)

Zondag 28 januari: Bid voor eenheid tussen de samenwerkende kerken
Waar ben je dankbaar voor?
Lees: 1 korinthe 12 1 Korintiërs 12 (NBV) – EO.nl/Bijbel
Luister: Opwekking 797 – Breng Ons Samen – CD41 – (live video) (youtube.com)