Samenwerkende Kerken Hillegom

Kerkplein Hillegom

Als christenen in Hillegom willen we gezamenlijk het goede nieuws van Gods liefde voor alle mensen in woord en daad uitdragen.

Nieuws

Fonteindienst

Op zondag 2 juni organiseren Open Hof Hillegom en Protestantse gemeente Hillegom een dienst in samenwerking met basisschool de Fontein.

Lees verder »

Week van gebed

Dagelijks gezamenlijk gebed en bezinning in de Hillegomse kerken In de week van 21 t/m 28 januari zijn er dagelijks

Lees verder »

Evangelie Gemeente

Wij willen als Evangelie Gemeente Hillegom op een eigentijdse en sprankelende manier als kerk vorm geven aan het geloof in God, de Schepper van hemel en aarde. Wij staan midden in de maatschappij en zijn er voor iedereen. De gemeente bestaat uit mensen vanuit verschillende culturen met van oorsprong verschillende kerkelijke achtergronden of zonder kerkelijke achtergrond. Ook u bent van harte welkom!
lees verder...

Open Hof Hillegom

Open Hof staat voor openheid, iedereen is welkom. Een hof is een groene plek in een drukke omgeving. En dat wil Open Hof zijn, een oase waar je tot rust mag komen. Een plek van ontmoeting met andere mensen en met God.
Wij geloven dat elk mens behoefte heeft aan een thuis. Een plek waar je geliefd en veilig bent, waar je helemaal jezelf mag zijn. Daarom doen we ons best om iedereen zich thuis te laten voelen bij Open Hof. Niet omdat het gaat om een kerkgebouw, maar om God bij wie iedereen Thuis mag komen.
lees verder...

ogo-parochie_h_willibrordus

Parochie Heilige Willibrordus

De zeven sacramenten vormen de kern van het Rooms-Katholieke geloof. Ze omlijsten de kernmomenten in het menselijk leven waarop Christus ons nabij wil zijn en God zijn aanwezigheid laat ervaren in kracht van de Heilige Geest. Vanuit die kracht die we hieruit ontvangen willen we handen en voeten geven aan Gods liefde door daden van naastenliefde.
lees verder...

Protestantse Gemeente Hillegom

Wij willen een gastvrije geloofsgemeenschap zijn die verbondenheid creëert tussen mensen, zich actief verbindt met onze samenleving en zoekt naar de weg van God in het leven. Wij vertrouwen en ervaren dat God met ons meegaat als wij gaan op ons levenspad. Onze kerk wil daarbij fungeren als herberg onderweg.
lees verder...