Samenwerkende Kerken Hillegom

Evangelie Gemeente

Wie zijn wij?
Wij willen als Evangelie Gemeente Hillegom op een eigentijdse en sprankelende manier als kerk vorm geven aan het geloof in God, de Schepper van hemel en aarde. Wij staan midden in de maatschappij en zijn er voor iedereen. De gemeente bestaat uit mensen vanuit verschillende culturen met van oorsprong verschillende kerkelijke achtergronden of zonder kerkelijke achtergrond.
Ook u bent van harte welkom!
De Evangelie Gemeente Hillegom houdt haar diensten in het gebouw van de Kulturele Raad aan de Prinses Irenelaan 16 te Hillegom.

Missie
Onze missie is het verlangen naar een persoonlijke levende relatie met God de Vader. Hem komt toe alle eer. Met de onderstaande omschrijving vatten we dit kernachtig weer.
​Mensen brengen tot hun bestemming – Een relatie met God de Vader – door het geloof in Jezus Christus door de kracht van de Heilige Geest. Dit resulteert in harmonie met God, met jezelf en met je omgeving.

Visie
Door groei na te streven, groeit het Koninkrijk van God. Enerzijds geeft onze visie een verdieping aan in het gemeente-zijn, anderzijds zal dit tot gevolg hebben dat meer mensen behouden worden en gaan leven met en vanuit God.

Met de visie geven we als het ware het DNA van de gemeente weer. Het ligt verankerd in de gemeente. Alle beslissingen en de activiteiten die we met elkaar ondernemen komen voort uit deze visie of worden hier aan getoetst.

Doel
Hillegom en omstreken bereiken met het evangelie. Gemeente zijn, waarin Gods woord en liefde centraal staan. Doordat Jezus Christus aan het kruis stierf voor onze zonden en als Overwinnaar opstond uit de dood, kunnen wij deze liefde doorgeven, die door de kracht van de Heilige Geest ervaren wordt. Een veilige plek waar je thuiskomt en thuis mag voelen.

Hoe willen we deze doelen bereiken:
– Door een levende Gemeente te zijn
– Aantrekkelijke diensten met lofprijs, aanbidding en Geest vervullend onderwijs.
– Warme gezinsuitstraling met oog voor elkaar en de gasten.
– Persoonlijke getuigenissen.
– Uitstrekken naar meer van de Heilige Geest.

Waar zijn we mee bezig?
– Meer structuur in de doelgroepen brengen zonder statisch te worden
– Beleidspunten opstellen voor heden en toekomst
– Samenwerking zoeken met andere kerken en gemeenten in de regio en omstreken