Samenwerkende Kerken Hillegom

Missie en visie

Onze missie – waar we voor staan
Jezus geeft ons de opdracht om mensen Gods liefde te laten zien (zie Matteüs 28 verzen 19-20). Vanuit deze opdracht willen we het dubbelgebod van de liefde vorm geven om God volledig lief te hebben en de medemens als onszelf (Lukas 25 vers 27).

Onze kernwaarden – waaruit wij handelen
Wij handelen
– vanuit ons bijbels geloof
– met oog en zorg voor onze medemens
– inspelend op de actualiteit
– met betekenis voor het dagelijks leven

Onze visie
Als christenen in Hillegom willen we gezamenlijk het goede nieuws van Gods liefde voor alle mensen in woord en daad uitdragen.

Hoe we dit willen bereiken

  • door elkaar te ontmoeten om zo elkaars kerkelijke achtergronden en tradities te leren kennen en elkaar aan te vullen en te verrijken, met oog voor onze verschillen maar uitgaande van wat ons verbindt.
  • door actief de ontmoeting te stimuleren met onze niet-kerkelijke medemens.
  • met oog voor de noden die er plaatselijk in onze samenleving zijn en daar een helpende hand in te willen zijn.

Wat we concreet doen

  • gezamenlijke vieringen door het jaar heen: gebedsweek voor de eenheid van christenen, biddagviering, sobere maaltijden in de tijd voor Pasen, zomerzangavond, dankdagviering, Kerstsamenzang / Herdertjestocht, oudejaarsavondviering.
  • actieve ondersteuning van het Interkerkelijk Sociaal Fonds, de Voedselbank en Hoopvol Hillegom (Schuldhulpmaatje)
  • actief aanwezig zijn binnen de plaatselijke samenleving