Samenwerkende Kerken Hillegom

Hulp

De Samenwerkende Kerken verlenen sinds 1995 individuele noodhulp via de Stichting Interkerkelijk Sociaal Fonds Hillegom.
Ook zijn we actief betrokken bij de voedselbank in Hillegom door financiële ondersteuning en de inzet van onze vrijwilligers.
Recent richten we onze gezamenlijke inspanningen op het opzetten van een plaatselijke afdeling van Schuldhulpmaatje.

Op 20 oktober 2021 ondertekenden de Evangeliegemeente Hillegom, Protestantse Gemeente Hillegom en de Parochie Heilige Willibordus de intentieverklaring om samen een lokale stichting van Schuldhulpmaatje op te richten. Inmiddels heeft deze stichting in oprichting de naam “Hoopvol Hillegom” gekregen en is het beoogde bestuur hard op weg om de stichting officieel van start te laten gaan. Als kerken van Hillegom willen we op deze manier ons steentje bijdragen en mensen in financiële nood met hulp en bijstand nabij zijn en met hen op trekken naar een betere toekomst.