Samenwerkende Kerken Hillegom

Kerstsamenzang in Hillegom

Dit jaar zal voor de 63ste keer de Kerstsamenzang worden gehouden in de Maartenskerk en wel op woensdag 20 december a.s. om 19.30 uur.
Het motto is: “Zingt allen tezamen”. Naast het zingen van aloude en bekende kerstliederen zal er muzikale medewerking worden verleend door het ‘Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer’ o.l.v. Hans van Noord.

De kerstmeditatie wordt gehouden door Ramona van den Hoed. Daarnaast werken enkele leden van de plaatselijke Samenwerkende kerken mee.
De Samenwerkende kerken van Hillegom nodigen u van harte uit tot het bijwonen van deze avond!